Условия за ползване

Правилата за ползване на сайта sportinfo.bg (СпортИнфо) регулират отговорността на собствениците и потребителите на този сайт. Те определят начина, по който може да бъде използвано съдържанието на сайта. Това включва новини, прогнози, статии, илюстрации, снимки и всяко друго текстово и графично съдържание, корпоративна идентичност, лого или друг компонент на марката СпортИнфо, както и други права на интелектуална собственост на сайта sportinfo.bg.

Моля прочетете внимателно този документ. Той съдържа условията за достъп до SPORTINFO.BG (СПОРТИНФО.БГ) („Сайта”) и правилата за ползване на услугите, които предлагаме.

Тези условия се отнасят до всички потребители, затова е задължително да отделите необходимото време, за да ги прочетете преди да направите регистрацията си при нас.

Сайтът предоставя информационни услуги и е насочен към аудитория, която има интерес и желае да получава актуални новини и информация за предстоящи спортни събития.

Този сайт предлага общодостъпни информационни услуги за спортни новини и статистики.

Сайтът предоставя актуални прогнози на различни спортни двубой.

Сайтът предоставя и допълнителни услуги, с абонамент, който се заплащат и са заключени за нерегистрирани потребители, и за регистрирани потребители, които не притежават абонамент в SPORTINFO.BG.

Условия

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменения и допълнения в тези условия се извършват от съответния орган на юридическото лице, приел в сила този документ. При приемане на евентуални изменения и допълнения, продължаването на използването на предлаганите услуги от страна на потребителите, ще се счита за приемане на въведените промени.

Всички неуредени въпроси и възникнали спорове ще се разрешават при спазване на разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

При възникване на спорове потребителите ще полагат усили за доброволното им уреждане посредством съответните процедури или механизми за постигане на споразумения.

В случаите когато споразумение не може да бъде постигнато в рамките на 30 дни от датата на възникване на спора, потребителят се съгласява да отнесе спора към Арбитражния съд при БТПП.

Копирането и възпроизвеждането на текстове от настоящия документ е забранено.

Настоящите Общи условия са в сила от юни 2021 г.